Autorské čtení: František Všetička

Začátek 18:00

František Všetička je literární historik a teoretik, který vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, mimojiné je také skautem a velkým milovníkem přírody. V letech 1994–2004 zasedal v redakční radě časopisu Alternativa nova, je také členem vědecké rady časopisu The Peculiarity of Man, ad. Kromě své odborné činnosti se věnuje psaní básní, fejetonů a v poslední době také epické próze. Je nositelem ceny Leopolda Vrly, v roce 2016 obdržel Cenu města Olomouce za přínos v oblasti kultury a v roce 2018 cenu Miroslava Švandrlíka za román Kuděj aneb krása kuráže, kterému se bude blíže věnovat během svého vystoupení. 

V rámci autorského čtení pan docent představí jednak svou literárně-teoretickou práci, jednak beletrii. Z beletrie posléze své prózy, poezii a překlady (překládá zejména současné polské básníky). Dále se zaměří na dvojici svých posledních románů - Kuděj aneb Krása kuráže a Zvoňte zvony. Přečte zároveň menší ukázku z některého z nich. Cílem tohoto vystoupení je ukázat na úzkou souvislost mezi literárněvědným bádáním a beletristickou prací.  

 

 

6
Cena
Dobrovolné