Tomáš Roubal
5G

20

Vernisáž 20 5 2022 18:00

Telegraph Gallery není jenom prostorem našeho hlavního výstavního sálu. Je také platformou, která tvoří program pro několik dalších pater celého domu. A tentokrát jsme se rozhodli, že na několik dní nahradí filmy v Telegraph kině výtvarné umění a uskuteční se zde krátkodobý výstavní projekt umělce Tomáše Roubala.

 

Tomáš Roubal (*1982) je absolventem Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Věnuje se sochařské tvorbě, malbě, kresbě a autorské knize. Svojí tvorbou reaguje na aktuální problémy ve společnosti a zkoumá je vizuálně srozumitelným a jednoduchým rukopisem. Věnuje se například tématu pracovního vyhoření a falešné iluze člověka na sociálních sítích a internetu. Tekutost dnešního světa ztvárňuje rukodělným a časově náročným svařováním, nebo jeho vlastní technikou, ručním 3D tiskem kovu. Těmito pomalými procesy se vymezuje proti akcelerované době. Pracuje také s chybou, která se v jeho objektech stává záměrem. Výstava s názvem 5G naráží na přesun života člověka do online prostoru.


Kurátor: Mira Macík

 

 

6