Videocast Sběratelství současného umění: Pavel Kubesa

6 2 2024

V přednáškovém cyklu Sběratelství současného umění se od úspěšných i začínajících sběratelů či kurátorů a odborníků na investice do současného umění dozvíte, jaké impulsy je dovedly k potřebě zajímat se o trh se současným uměním. Prozradí, jakým způsobem svou sbírku tvoří či pomáhají vytvářet a jaká jsou jejich kritéria při výběru konkrétních děl. Přednáškový cyklus je určen úplným laikům se zájmem o umění i sběratelům, kteří si lámou hlavu nad tím, jak svoji sbírku zhodnotit, či vytvořit pozoruhodnou a ojedinělou kolekci.

Pavel Kubesa působí od roku 2017 jako art director v Pražské Galerii NoD. Absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, kde studoval estetiku a filmovou vědu. V uměleckém světě se vyznačuje nejen jako kurátor současného umění, ale také jako knižní designér a editor, hudební skladatel a manažer. Ve své kurátorské praxi se věnuje environmentálním tématům, možnostem reflexe podmínek pozdního kapitalismu nástroji současného umění a zajímá se o setkávání současného vizuálního jazyka s širším teoretickým aparátem, sahajícím od diskursů semiotiky, anglosaské analytické filosofie až k přírodním vědám či odkazu klasické filosofie. Jeho schopnost propojit různorodé oblasti umění vytváří jedinečný pohled na výtvarnou scénu, což ho činí špičkou oboru, jehož vliv přesahuje hranice běžných galerijních prostor.

Záznam pochází z 31 1 2024.