ProArt Festival: Maruška

Začátek: 20:00

ProART přináší poprvé do Olomouce taneční divadlo s hudbou Gabriely Vermelho pro herečku a tanečnici podle dopisů Marie Kudeříkové, polozapomenuté národní hrdinky a odbojářky.

Projekt navazující na předchozí „tanečně-politický“ cyklus Přervané životy a Pochodně. Taneční pocta Marii Kudeříkové – bojovnici válečného odboje, popravené gestapem. Kudeříková byla studentka aktivní za druhé světové války v komunistickém domácím odboji. Roku 1941 byla zatčena gestapem. V listopadu 1942 byla odsouzena k trestu smrti a v březnu 1943 popravena. Bylo jí 22 let. Osobnost Kudeříkové byla zneužita komunistickým režimem k jeho propagandě, ale po listopadovém převratu byla naopak zavržena jako představitelka komunismu. Její skutečný význam v boji proti nacismu zůstává dnes druhořadý.

Projekt vychází z dopisů Marie Kudeříkové. Představení vzniklo v koprodukci s festivalem Meeting Brno a je určeno pro tři ženské interpretky.

XVIII. ProART Festival 2021
Mezinárodní workshop festival tance, zpěvu, herectví, psaní a dalších performing arts
Motto: „Uměním proměňuj, formuj a povznášej sebe i druhé.“

2