Dominik Adamec
Openstudio

21

Začátek 18:00

 

Dominik Adamec na rezidenčním pobytu v Telegraphu vytvořil nová díla, která bude prezentovat v ateliéru, ale představí zde také starší práce, které budou vystaveny v prostorách teras Telegraph Loftu. Zahájení výstavy a openstudia se uskuteční 21. 6. v 18:00. 

 

nnn

 

Dominik Adamec (*1995) je absolventem pražské Akademie výtvarných umění, oboru sochařství (Jindřich Zeithammel, Tomáš Hlavina). V současné době žije a tvoří v Berlíně. Snad proto, že Adamec pochází z křesťanské rodiny, vychází jeho tvorba z ranně středověké sakrální architektury, sochařství i prvků náboženské liturgie. Jazyk jeho projevu buduje na principech významové a haptické ambivalence, které jsou křesťanství cizí. V instalacích, zahrnujících čtení autorských textů a práci se syntezátorově přepracovanými chorály se tak křesťanské symboly mění v symboly odkazující na erotično či biotechnologické zásahy. To však neznamená, že by smysl náboženství zlehčoval. Spíše naopak. Tělesnost, kterou působí papírový povrch jeho soch, je synonymem lidské tělesnosti. Na ní se podepisuje okolní svět jako celek složený z lidí, zvířat a rostlin. Je to svět jak jej vidíme na ranně gotických iluminacích. Svět Chimérický, který se předvádí divákovi v tvarosloví jeho soch. 

 

Otevírací doba výstavy je vázána na otevírací dobu Telegraph Café: 8:00 – 20:00

 

7
2
1