Rooftop Fun: Jak to funguje?

21 8 2023

OBECNÁ PRAVIDLA

Akce se lze účastnit pouze s platnou vstupenkou. Polovina vstupenek se prodává v předprodeji, druhá polovina se prodává na místě, a to od okamžiku zahájení akce. Kapacita akce je omezená a důsledně se dodržuje po celou dobu konání akce.

 

VSTUPENKA ZAKOUPENÁ V PŘEDPRODEJI

Vstupenka zakoupená v předprodeji zajišťuje svému držiteli přímý a nepodmíněný vstup na akci v době do 90 minut od zahájení akce. Po uplynutí 90 minut od zahájení akce zajistí vstupenka přímý vstup na akci, pokud není momentálně naplněná kapacita akce. Jestliže je aktuálně naplněná kapacita, získává držitel vstupenky pořadí a vstup na akci je mu umožněn v okamžiku, kdy se odchodem jiných účastníků uvolní kapacita.

 

VSTUPENKA ZAKOUPENÁ NA MÍSTĚ

Vstupenka zakoupená na místě garantuje držiteli okamžitý vstup na akci. Pokud je však aktuálně naplněná kapacita akce, nelze vstupenku zakoupit. Místo toho získává zájemce pořadí, které promění ve vstupenku v okamžiku, kdy se uvolní kapacita.

 

ČEKÁNÍ A OPĚTOVNÝ VSTUP

Při aktuálně naplněné kapacitě si mohou zájemci zpříjemnit čekání na uvolnění kapacity u stánku umístěného před vstupem do Telegraphu, který nabízí základní alkoholické a nealkoholické nápoje. Po opuštění akce není až na odůvodněné výjimky opětovný vstup možný.

Další články