Rooftop Fun: Jak to funguje?

21 8 2023

OBECNÁ PRAVIDLA

Akce se lze účastnit pouze s platnou vstupenkou. Polovina vstupenek se prodává v předprodeji, druhá polovina se prodává na místě, a to od okamžiku zahájení akce. Kapacita akce je omezená a důsledně se dodržuje po celou dobu konání akce. Nezletilí jsou označeni páskou jiné barvy a vstup je jim dovolen od 12 let. Drobný déšť nás neodradí, ale v případě rapidního zhoršení počasí nebo nepřízně podmínek těsně před začátkem akce přesouváme hudební produkci do prostor kinosálu. U vstupu získáte Welcome Drink!

 

VSTUPENKA ZAKOUPENÁ V PŘEDPRODEJI

Vstupenka zakoupená v předprodeji zajišťuje svému držiteli přímý a nepodmíněný vstup na akci v době do 90 minut od zahájení akce. Po uplynutí 90 minut od zahájení akce zajistí vstupenka přímý vstup na akci, pokud není momentálně naplněná kapacita akce. Jestliže je aktuálně naplněná kapacita, získává držitel vstupenky pořadí a vstup na akci je mu umožněn v okamžiku, kdy se odchodem jiných účastníků uvolní kapacita.

 

VSTUPENKA ZAKOUPENÁ NA MÍSTĚ

Vstupenka zakoupená na místě garantuje držiteli okamžitý vstup na akci. Pokud je však aktuálně naplněná kapacita akce, nelze vstupenku zakoupit. Místo toho získává zájemce pořadí, které promění ve vstupenku v okamžiku, kdy se uvolní kapacita.

 

ČEKÁNÍ A OPĚTOVNÝ VSTUP

Při aktuálně naplněné kapacitě musí zájemci vyčkat na její uvolnění. Po opuštění akce není až na odůvodněné výjimky opětovný vstup možný.

 

NOVINKY PRO TENTO ROK

U vstupu na recepci dostanete welcome drink a po skončení akce ve 23:00 máte šanci pokračovat na afterparty do Bassmentu (ulice Kateřinská 19, zastávka Tržnice). Potřebujete jen pásku na ruku, kterou dostanete rovněž u nás u vstupu.