Napojení: Petr Nikl

18 3 2024

Petr Nikl (*1960) absolvoval studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru monumentální a figurální malby. Je jedním ze zakládajících členů umělecké skupiny Tvrdohlaví. Díky bohaté představivosti a stále vyživované dětské vnímavosti se velmi brzy vyprofiloval jako intermediální umělec s klasickými kořeny, který svobodně a přesvědčivě překračuje hranice mezi různými žánry. Vyjadřuje se prostřednictvím tradičních výtvarných technik jako je malba, kresba či grafika (především mezzotinta), je ale také autorem básní, pohádek a ilustrací a řady originálních autorských knih. Podstatnou kapitolou jeho tvorby jsou performance a interaktivní projekty, v nichž se snoubí experimentální divadlo (loutkové i činoherní) s hudebním vystoupením. Využívá přitom svůj hlas, zpěv, kuriózní zvukové nástroje vlastní výroby i fantaskní převleky, pomocí kterých si pohrává s osobní identitou. Neutuchající okouzlení ze zkoumání světa se projevuje i v improvizacích, kdy obrazce „kreslí“ pomocí svévolně se pohybujících elektronických strojků. Jindy zas nechá na hedvábném papíru rozpíjet barevné skvrny, jejichž zrcadlové obtisky vytvářejí symetrické květy.

Výsostné místo v Niklově díle zaujímá automatická kresba. Zavíjející se tvary lastur, šnečích ulit či rozvíjejících se poupat vykazují příbuznost s výtvory českých a moravských spiritistů z první poloviny dvacátého století. Vedle kompaktních forem mezi jeho kresbami nacházíme také náznaky zcela nekonkrétních chvějivých „mentálních krajin“, které si propůjčují formu různorodých organických struktur. Citlivě a zároveň soustředěně v nich nechává svou ruku zprostředkovávat napojení na tajemné tvarové hry mimo vědomou realitu. I když vznikají zcela mimovolně, bez primárního uměleckého záměru, jsou plnohodnotnou součástí jeho košaté tvorby.