Napojení: Margita Titlová Ylovsky

13 3 2024

Margita Titlová Ylovsky (*1957) vystudovala malbu na Akademii výtvarných umění v Praze a vzápětí se stala výraznou představitelkou undergroundové výtvarné scény osmdesátých let, která se radikálně vymezovala proti oficiálnímu normalizačnímu výtvarnictví. Zvolila si solitérní cestu, svébytným způsobem reflektovala aktuální trendy světového umění, jako byl konceptualismus, akcionismus, land art, body art a performance. Jako hlavní výrazový prostředek používala vlastní tělo, které konfrontovala s různými situacemi v přírodě i v uměle vytvořených prostředích. Své reakce a emoční gesta dokumentovala na fotografiích, ale zaznamenávala je třeba i automatickou kresbou. S živelnou energií vytvářela monumentální strukturální kresby, do nichž kreslila rtěnkou, vpisovala do nich slova – výkřiky a smyšlené znaky, a někdy je i záměrně destruovala, takže ve výsledku budily dojem pozůstatků magických rituálů.

Experimentovala s netradičními technikami, které jí umožňovaly probádat nevědomé a instinktivní zdroje vlastní psychiky, jejich hranice a přesahy. Do své tvorby integrovala také pokusy s fyzikálními jevy – magnetismem či termovizí. V souladu s quasi vědeckým charakterem jejího díla je i unikátní cyklus Kresby ve tmě z roku 2011. Vznikl během týdenního pobytu v uzavřeném temném prostoru pražského klubu ROXY, kam se nechala zavřít, aby mohla prozkoumat své doposud nepoznané emoce a mentální vrstvy. Soustředěně vedenými gesty obou rukou zároveň, zde náhodně zvolenou barevnou křídou na předem připraveném papíře zachytila echografickou stopu těchto jedinečných okamžiků.