Michael Kunze

19 9 2021

Propracované, až labyrintické světy, ve kterých se snoubí futuristické prvky s tajemnými arkádickými výjevy najdeme v tvorbě malíře Michaela Kunze (*1961). Precizností svých děl odkazuje na staré mistry, a jejich pochopení si žádá plné zapojení divákovy imaginace. Formálně se Kunze vyhýbá zaběhnuté tradici moderního umění, představuje antimoderní modernu, popisovanou jako stínovou linii modernismu, která sleduje velká jména 20. století jako je Bacon nebo De Chirico.

V Kunzeho současné tvorbě jsou dvě hlavní oblasti zájmu, zobrazuje buďto konkrétní figury, nebo imaginární krajiny s architektonickými prvky. V jeho dílech dochází k propojení různých rovin, prolínání snu a reality, vědomí a nevědomí. Výsledkem jsou obrazy se složitými teoretickými vrstvami literárních, uměleckohistorických a filmových odkazů, podobné antickým palimpsestům.

Michael Kunze – Obraz 2
Michael Kunze, Der Letzte Tango in Thule, Rue Jules Verne I, 330 × 200 cm

Michael Kunze nejprve vystudoval dějiny umění a muzikologii na Ludwig-Maxmillians Universität v Mnichově, ve stejném městě následně studoval malbu na Akademie der Bildenden Künste. Společně s umělci Nové lipské školy, ke které má generačně blízko, dotváří Kunze podobu současné německé malby a řadí se k nejvýznamnějším umělcům současnosti.

Michael Kunze – Obraz 3
Michael Kunze, Albert Camus (1), 2006,  80 × 70 cm

Autor: Barbora Křížová, Telegraph Gallery