Matthias Weischer

19 9 2021

Vnímání prostoru v hlavní roli. Prostor, ať už interiér, krajina či prázdnota, je důležitým prvkem, na který se Matthias Weischer (*1973) ve svých dílech zaměřuje. S prostorem jako takovým si ovšem nezahrává pouze v perspektivní rovině – vrstvením barev vytváří pastózní strukturu obrazů, kterou lze přirovnat až k sochařsky chápaným reliéfům. Tato technika jako by ve Weischerových obrazech podtrhávala kontrast mezi sítí detailů na jedné straně, a prázdnoty zobrazovaného prostoru na straně druhé.

Matthias Weicher – Obraz 1
Matthias Weischer, Pole, 2020, olej na plátně, 46 × 38,5 cm, 2020

Ve svých dílech Weischer prostor často doplňuje figurou – buďto pouze náznaky její přítomnosti, nebo, a to především v pozdější tvorbě, samotným člověkem. V dílech Weischera lze dohledat vliv britského umělce Davida Hockneyho, jehož chráněncem se v roce 2004 stal v rámci programu Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative.

Matthias Weicher – Obraz 2
Matthias Weischer, Haze, 2020, olej na plátně, 193 × 193 cm

Matthias Weischer je vedoucí osobností generace umělců Nové lipské školy. Narodil se ve Vestfálsku, bakalářská studia ovšem dokončil na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku, kde dodnes žije a tvoří. 

Matthias Weicher – Obraz 3
Matthias Weischer, Stage, 2020, olej na plátně, 205 × 188 cm

Autor: Barbora Křížová, Telegraph Gallery