Laura Limbourg: ,,V loftu budou všechny práce z mého nejnovějšího cyklu z cesty do USA."

25 11 2022 | Autor: Barbara Kurzoková

Malířka Laura Limbourg (*1996) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, kde studovala pod vedením Martina Mainera a poté Josefa Bolfa. V roce 2020 získala Cenu kritiky za mladou malbu. Klíčovou inspirací pro její tvorbu byla cesta do jihovýchodní Asie, kde se setkala s prodejem lidského těla, dětskou prostitucí a sexturismem. Na tato témata se rozhodla reagovat odlehčeným způsobem, který spočívá také v uvolněném rukopisu a nadsázce. Do svých obrazů promítá nejen zážitky z cest, ale také konkrétní osobní zkušenosti, které mohou být spojeny například s jejím koníčkem, létáním.

 

Studovala jsi v Praze, Velké Británii a na Tchaj-wanu, byly zde nějaké rozdíly? (Ať už v přístupu pedagogů, či celkovém chodu školy). Můžeš popsat, co jsi si z těchto studijních cest odnesla? 

UK a Taiwan byly stáže v rámci AVU. Do Londýna jsem se moc těšila, jelikož je to město, které mi vždy bylo blízké a velmi mě inspirovalo. Bylo skvělé žít někde, kde jsem mohla dennodenně chodit na vernisáže, kde jsou super galerie a kultura. Škola mě naopak velmi zklamala. Ateliérový prostor tam byl minimální. Ale naučila jsem se o své tvorbě lépe mluvit a diskutovat při konzultacích. Na Taiwanu jsem byla během covidu a škola tam byla ve srovnání s Evropou na dost středoškolské úrovni, nicméně ateliérový prostor byl super a kontakt s úplně jinou kulturou velmi přínosný pro mou tvorbu. 

Nějakou dobu jsi strávila i na rezidenci u nás v Telegraphu. Jak bys tento pobyt zhodnotila, vnesl do tvé tvorby nějaký impuls?

V Telegraphu se mi pracovalo skvěle. Prostředí bylo moc příjemné a začala jsem v té době pracovat na své diplomové práci, která by určitě nebyla tak monumentální, nebýt právě tohoto rozjezdu v Telegraphu. Kromě toho jsem pro Telegraph vytvořila serigrafii s námětem tygra, který je součástí cyklu Telegrafika.

V prosinci budeš vystavovat díla v Telegraph Loftu, co můžeme na této výstavě očekávat?

V loftu budou všechny práce z mého nejnovějšího cyklu z cesty do USA. Kromě těchto maleb budu vystavovat také několik váz, které vznikly ve spolupráci se sochařem Patrikem Adamcem a představím také cyklus pěti nových grafik. Grafika mě baví v tom, že jde v mém případě o rychlý způsob kresby nebo malby na šablonu. Finálním soutiskem barev můžou vzniknout náhodné momenty, které právě mou technikou na plátně nedocílím. Nové grafiky, které vznikly pro Telegraph, zobrazují tygry a šelmy, které jsou v mé tvorbě takový symbol ochránce. Celá výstava bude prodejní. 

Co se týče tvé tvorby, obecně je známo, že čerpáš ze svých zážitků. Ať už se jedná o létání, či osobní zkušenosti, které jsi získala během výjezdů do zahraničí. Na podzim jsi odjela do New Yorku, co tě na tomto městě lákalo a jaké nové zkušenosti jsi získala?

Chtěla jsem strávit pár měsíců po škole v NYC, jelikož mi vždy přišlo, že ty umělecké možnosti tam jsou neomezené a i výstavy a openingy jsou strašně obohacující jako inspirační zdroj. Město je na druhou stranu dost vyčerpávající, proto se vracím zase na pár měsíců domů, kde vše vstřebám, vymaluju se v ateliéru a zase někam vyrazím. :)

Podařilo se Ti navázat kontakt s místními umělci či nějakou galerií?

Ještě před odjezdem jsem měla naplánovanou skupinovou výstavu v IRL Gallery, tak se to hezky sešlo na stejný termín jako můj pobyt. Další výstava se konala v Českém centru v NYC, kde jsme vystavovali s dalšími umělci z Česka, kteří tam se mnou jeli, například s Barborou Valáškovou, Markétou Kolářovou, Lucií Králíkovou, Vojtěchem Trochou a Filipem Švehlou.

Jaké máš v rámci výstav plány na budoucí rok a s jakými tématy budeš pracovat?

Další výstavu mám naplánovanou na květen v Ballon Rouge v Bruselu, kde budu mít sólovku a současně ve stejnou dobu budu mít několik obrazů na dvou veletrzích v NYC s galeriemi Suppan Arts a Ballon Rouge. Aktuálně mám v hlavě plán do Bruselu na sochařsko-malířskou výstavu s tenisovou tématikou. Na obrazech již pracuji a sochy jsou taky pomalu v procesu.