David Brian Smith. Mystické krajiny plné zlata

12 10 2023 | Autor: Jan Malý

Už jste měli čas navštívit naši nejnovější výstavu New Positions in British Painting? V Telegraphu se můžete seznámit s tvorbou celkem pěti současných britských malířů, z nichž každý je malířským výrazem svých obrazů ojedinělý. Jedním z této pětice je i umělec David Brian Smith, jehož tvorba je na výstavě zastoupena hned čtyřmi velkoformátovými obrazy. 

Davidův malířský styl je jedním z těch, které poznáte na první pohled. Jeho práce s barvou je charakteristická rozechvělým volným rukopisem, který v pozorovateli otevírá bránu do mystických rovin rozmanitých kontextů. Z obrazů doslova sálá energetický náboj, ale i klidné a hřejivé noty. Tento dojem je o to více umocněn pozoruhodnou prací malíře s barevností, se kterou zachází odlišně v případě každého namalovaného obrazu, a vytváří tak zcela specifickou a jedinečnou vizuální atmosféru. Jasné a výrazné barvy jsou však definice, která malíři nelze odpárat v žádném případě a lze ji považovat za zásadní výrazový prostředek – pokud hledáme návod k určení autorství, bude nám tato informace návodnou. V Telegraphu má David momentálně vystavené čtyři obrazy – Great Expectations II, Meritopia–Night Walk, Ant Hill–Blue Bird a Moon Drive

david

Zůstaňme ještě chvíli u barev, které – jak jsme si uvedli v řádkách výše – jsou jedním z poznávacích znaků autorství Davida Briana Smitha. Práci s barvou si představíme na obrazu Great Expectations II. Obraz je proveden s četným použitím fialové barvy, kterou Smith kombinuje také s bílou, hnědou, modrou, zelenou, žlutou a spoustou dalších barev, které společně s námětem skloněného muže se skupinou ovcí, vytvářejí v tomto díle až melancholickou atmosféru, a to i přes fakt, že barevně obraz není v žádné rovině ochuzen, přesto celková tonalita fialového námětu způsobuje monochromní dojem. Delikátní technika odvádí pozorovatele obrazu do snových výšin a mlhavých momentů, obraz jako by zamrznul v čase, přesto se při pohledu na něj nenudíme, naopak. Kromě barev vnáší dynamiku do melancholického námětu i předělovaný rukopis umělce, který užívá jako tvarování objemů. Už van Gogh byl přesvědčen (dnes už víme, že do určité míry to byl správný odhad), že svět je vyskládán z malých částic jsoucen, ty rozeznáme v jeho rozsáhlém díle právě v podobě předělovaného rukopisu, jehož jednotlivé tahy je mají reprezentovat. Nejen, že našel autentický výraz, ale také odkázal diváka na metafyzické aspekty vlastní existence. Srovnání těchto dvou umělců je v úvaze o technice více než na místě právě pro jejich obdobnost. Jakási strnulost a zastavení v čase je charakteristická i pro obrazy Meritopia–Night Walk a Moon Drive. Ty jsou z hlediska výrazu, atmosféry, ale také námětu, zcela odlišné. Jsou namalovány svěžími zářivými barvami jako je žlutá, červená či zelená ve světlých odstínech. Pozoruhodný moment nastává v případě tradičního pojetí chápání hlavního námětu a pozadí. Ve Smithových obrazech je hranice mezi těmito dvěma pojmy rozmazaná. Pozadí i hlavní námět zpracovává až s dekorativním důrazem na detail, výrazně kresebná malba má delikátní, secesní výraz a jakési rytmické opakování motivů, které často potkáváme v oblasti s užitým uměním. Silně stylizovaný výraz malíře je však často doplněn silně realistickými motivy, které dokazují mistrovské zvládnutí technického provedení, jež v kontrastu se stylizovanou manýrou umělce buduje v pozorovateli míru napětí. V případě obrazu Meritopia–Night Walk můžeme spatřit stromy zcela smyšlené, sestávající z kmenů a poměrně velkých barevných listů, malby jsou velmi hravé, místy až naivně laděné právě z důvodu užití jakýchsi arbitrárních základních vizuálních motivů. 

V současné době David Brian Smith žije a tvoří v Londýně a za svou malířskou kariéru už stihl své práce vystavit na výstavách nejen ve Spojeném království (například několik výstav v Carl Freedman Gallery, poslední v roce 2015 s názvem Portrait of farm), ale také v Belgii, kde jeho dosud poslední expozicí byla Imagine Peace (2020) v bruselské Baronian/Xippas Gallery. Z výstav posledních let lze jmenovat také How we met (2021), na které se prezentoval spolu s Marliz Frencken v Althuis Hofland Gallery v Amsterdamu. V letošním roce je to výstava v Indii (Tripper (2023) v galerii Isa) a také v Česku, a to právě v Telegraphu. Zde jsou Davidovy obrazy k vidění společně s obrazy od Justina Mortimera, Jessie Makinson, Toma Anholta a Caroline Walker až do 23. listopadu 2023.

 

Další články