Sběratelství současného umění
Patrik Šimon

1 6 2023 / 18:00
kinosál art přednáška business debata

Začátek: 18:00

V přednáškovém cyklu Sběratelství současného umění, který se bude konat v Telegraph Kině, se od úspěšných i začínajících sběratelů či kurátorů a odborníků na investice do současného umění dozvíte, jaké impulsy je dovedly k potřebě zajímat se o trh se současným uměním. Prozradí, jakým způsobem svou sbírku tvoří či pomáhají vytvářet a jaká jsou jejich kritéria při výběru konkrétních děl. Přednáškový cyklus je určen úplným laikům se zájmem o umění i sběratelům, kteří si lámou hlavu nad tím, jak svoji sbírku zhodnotit, či vytvořit pozoruhodnou a ojedinělou kolekci.

Přednášet bude sběratel Patrik Šimon.

Patrik Šimon vystudoval obor dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho specializací je evropské výtvarné umění 19. a 20. století. Během své odborné badatelské činnosti nasbíral velké množství zkušeností v praktickém fungování na domácím a zahraničním trhu s uměním. Je autorem a spoluautorem dvaceti odborných publikací, připravil a od roku 1992 publikoval stovky výtvarných recenzí, článků a textů do katalogů. Mezi jeho nejdůležitější publikace patří knihy Zamlčená moderna, Jeden svět nestačí, Nekonečné perspektivy, V zajetí vášně, Generace N nebo Jindřich Waldes ­ sběratel umění. Od roku 1997 je kurátorem celé řady uměleckých výstav doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Japonsko, Francie). Je autorem úspěšných výstavních formátů o Alfonsu Muchovi, ale i průkopnických výstav zabývajících se tvorbou zapomenutých českých Němců. Připravil deset televizních scénářů a filmových realizací o současném výtvarném umění. O Patriku Šimonovi byl natočen filmový dokument režiséra Petra Skaly Sběratel emocí, který podtrhuje také jeho filantropickou činnost sběratele, který se specializuje na dějiny krásy od umění středověku po secesi, modernu a současné umělce. Patrik Šimon v sobě spojuje odborné předpoklady historika umění a obchodníka, kterému rukama prošly desítky tisíc uměleckých děl. Z jeho sbírek se každoročně odbavují zápůjčky do domácích i světových muzeí a galerií. Patrik Šimon působí jako poradce předních sběratelů i institucí, jimž pomáhá stavět umělecké sbírky, investiční portfolia a zajišťuje s nimi a pro ně celou škálu doprovodných činností, které rozvíjejí potenciál sbírek. Obchodní subjekty Patrika Šimona již třicet let programově zajišťují svojí činností provoz a akviziční strategii uměleckého sbírkového fondu, který je hlavní náplní a smyslem většiny jeho aktivit. Soukromá sbírka umění obsahuje více jak dvacet tisíc obrazů, kreseb, grafických listů a soch, které spravuje na vysoké odborné bázi včetně speciálního uložení. Bohatě strukturovaná sbírka uměleckých děl není sice veřejně přístupná, ale svým rozsahem a důležitostí patří k nejvýznamnějším soukromým sbírkám ve střední Evropě. Depozitáře umělecko­historické knihovny obsahují více jak 80 000 svazků speciálně zaměřených na rozmanité disciplíny (domácí a zahraniční výstavní katalogy, přehledové publikace, speciální lexika, katalogy raisonné, historická periodika apod.). Knihovna se soustavně doplňuje a je integrální součástí moderního přístupu k chápání a poznávání sbírky. Doplňující součást aktivit tvoří Nakladatelství Patrik Šimon – Eminent, jež vydává odborné publikace o umění, monografie, výstavní katalogy a svou produkcí plní nezastupitelnou roli v soustavném zveřejňování a seznamování veřejnosti s obsahem vlastních sbírek umění. Patrik Šimon je veřejně činnou osobností v oblasti kultury a umění.

 

kinosál
Není to TEFF