Beat Generation a Allen Ginsberg

13 3 2024 / 18:00
kinosál literatura přednáška

Americký básník Allen Ginsberg (1926-1997) nejen že byl čelným příslušníkem beat generation, jež zásadně vstoupila do americké kultury přelomu minulého století, zároveň svým příkladem, především pak básní Kvílení, ale také Kadiš, výrazně ovlivnil nejen americkou, ale i světovou poesii, nemluvě o jeho osobním příkladu a vlivu. Nelze též pominout jeho legendární návštěvu Prahy v roce 1965 a stopu, jež zde zanechal. O tom všem a  mnohém dalším bude řeč.

g

Přednáškou provází Josef Rauvolf, překladatel  autorů Beat generation a jejich přední znalec.

h

Změna programu vyhrazena.

 

kinosál
Není to TEFF