Dernisáž / Komentovaná prohlídka
New Positions in British Painting

23 11 2023 / 18:00
galerie art výstava komentovka

Sledovat umění vznikající na konkrétním místě v době bouřlivých sociálně-politických změn je vždy zajímavé. Umělci se nemusí zabývat přímo sociálně motivovanými tématy, aby bylo často už ze samotné atmosféry díla nebo jeho námětu jasně znát, že „něco je jinak“. Právě oni někdy bývají těmi, kdo vycítí blížící se společenskou nebo politickou změnu jako první, a jejich reakce na sebe nenechávají dlouho čekat.

Při výběru umělců hrál roli nejen jejich osobitý talent, ale také to, že každý z nich zaujímá v rámci současné britské malby jedinečnou pozici, a nabízí tak českému publiku skutečně individuální pohled. Tom Anholt, Jessie Makinson, Justin Mortimer, David Brian Smith a Caroline Walker patří bezesporu mezi nejtalentovanější, nejosobitější a nejvlivnější malíře, kteří dnes v Británii působí.

 

Výstavou provede český kurátor současného umění Jan Kudrna, který je pravděpodobně nejvíce spjat s uměleckou Sbírkou Roberta Runtáka. Zároveň je jedním ze zakladatelů olomoucké Telegraph Gallery, kde po dobu dvou let fungoval na pozici hlavního kurátora.

 

Kurátorka výstavy: Jane Neal

galerie
Není to TEFF