Videocast Prezentace umělce Jana Kasalová

22 1 2024

Zajímáte se o umění? Chcete se o tom současném něco dozvědět? Přednáškový cyklus se samotnými autory a kurátory je perfektní příležitostí nahlédnout pod pokličku uměleckého světa, pobavit se přímo s autory o jejich vlastní tvorbě a strávit večer v příjemném prostředí. Kreativitě při kladení otázek se meze nekladou, protože právě díky divácké pozornosti žijí umělecká díla takovým životem, jaký si zasluhují. V prezentaci přednáškového cyklu zabývající se prezentací současných umělců a kurátorů se představí Jana Kasalová.

Jana Kasalová vystudovala malbu u Jiřího Načeradského na brněnské Fakultě výtvarných umění. Doktorské studium výtvarného umění a arteterapie se rozhodla absolvovat ve Španělsku. Žila v Londýně, New Yorku a v Paříži, odkud v roce 2005 natrvalo přesídlila do Prahy. Právě bohatý život v zahraničí měl velký vliv na její kartografickou tvorbu – je pro ni zajímavá nejen vizualita map, ale také to, že každá z nich je záznamem dané doby. Zacházení s tělesností, animalitou a pudovostí člověka je pro Kasalovou tématem, které se bezesporu váže také k domovu a přírodě a týká se vztahu člověka, těla a jeho prostředí. Proměna bezpečné, známé krajiny, tedy vlastního těla, kterou si během těhotenství prošla, ji dovedla k obrysovým kresbám a také k sérii deníkových záznamů psaných mateřským mlékem. Když pak roku 2021 zemřel Janin otec, šperkař a sklář Svatopluk Kasalý, nastal v její tvorbě znatelný zlom. Doslova fyzicky pocítila přítomnost zesnulého otce a začala kreslit v přímém napojení na něj: stala se médiem – prostředníkem. Z dříve automatických, tělesných kreseb, či mentálních map se staly kresby mediumní. I když se vědomí otcovy přítomnosti časem rozplynulo, medijní charakter její tvorby přetrvává.

Záznam pochází 16 1 2024.