Rezidenční ateliér

Telegraph Gallery nabízí rezidenční pobyty nadějným umělcům bez ohledu na to, jakému druhu umění se věnují. Přímo v budově Telegraph jim zdarma poskytneme nejen ateliér o velikosti 50 m2 s přilehlým skladem, ale zároveň i rezidenční byt (30 m2).
Navíc jim k tomu uhradíme:

  • diety ve výši 15 eur/den
  • náklady na materiál do maximální výše 1000 eur
  • výlohy na dopravu autora do Olomouce do výše 150 eur
  • zpětný transport děl zpět do místa bydliště/ateliéru autora do výše 700 eur

Rezidenční pobyty vypisujeme na 4-12 týdnů. Přihlášky můžete podávat vždy od září do prosince.

Telegraph Gallery si vyhrazuje právo ponechání jednoho uměleckého díla vytvořeného během rezidence.