Václav Stratil: Srdce v kleštích
17 11 2019 - 19 1 2020

hlavní dílo

Východiskem výstavy Srdce v kleštích jsou pojmy jako domov, paměť či návrat s jejich konkrétními projevy v tvorbě výtvarného umělce a performera Václava Stratila. Výstava představí kresebné a fotografické práce z let 2003–2019, v nichž autor stupňuje vazby mezi osobní pamětí a svou uměleckou historií. Důraz je kladen na současné podmínky, které tento paměťový diskurs nově ustavují, ale také na téma “pozdní tvorby“ umělce, kterýžto eufemismus obvykle má skrýt holou pravdu, že jde o práci umělce starého. Olomouc touto výstavou dostává zpět svého “ztraceného syna“ se vší “vertikální nostalgií“, které je schopen plesnivej dědek, co většinu času proleží na posteli.

fotka díla

Václav Stratil (*1950) v Olomouci vyrostl, naučil se kreslit, získal formální vzdělání a vstoupil do neoficiálních kulturních struktur. Žil zde až do roku 1983, kdy se odstěhoval do Prahy. Ta mu nabídla nové tvůrčí obzory. Ve slavném souboru “velkých černých kreseb“ přitom rozvinul právě přístupy, které postupně objevoval v závěrečné fázi olomoucké etapy. A přestože sám netušil, čím vším v následujících desetiletích projde jako kreslíř, malíř, performer, autor fotografických performancí, anebo jako svérázný písničkář, položil v těchto velkoformátových tušových kresbách koncepční i estetické základy k tomu, co později mnohokrát přehodnocoval a aktualizoval. V normalizačních letech vystavoval sporadicky. Na rok 1989 mu ale samostatnou výstavu navrhla olomoucká Galerie pod podloubím. Vernisáž byla naplánována na pátek 17. listopadu. Podle pamětníků v jejím průběhu došlo ke spontánním protirežimním projevům. Od té doby se Stratil do Olomouce vrátil ještě mnohokrát. V roce 2000 například kvůli velké retrospektivě v Muzeu umění. Retrospekcí, tentokrát ovšem ryze autorskou (a o to osobnější), je také jeho nová výstava Srdce v kleštích. Zahájena přitom bude přesně třicet let poté, co se v Olomouci “pod podloubím“ skandovalo.

kurátor výstavy Jiří Ptáček
architektura Tomáš Džadoň a Jan Kudrna
otevřeno út–ne 10:00–18:00