SIGNÁL I Výstava ze sbírky Roberta Runtáka
25 6 - 13 9 2020

obrázek webu

Touto výstavou odstartuje pravidelný seriál letních projektů, které budou vždy vycházet ze sbírky Roberta Runtáka. Půjde vždy o koncept založený na spolupráci s externím kurátorem, který bude mít k dispozici kompletní sbírku a prostor Telegraph Gallery. Omezený výstavní prostor a rozsah samotné sbírky tak definuje celou řadu pozoruhodných kombinací, na které bude možné se těšit. Kurátorem první výstavy SIGNÁL I, bude Martin Drábek.