Josef Mladějovský a Petr Dub: Tabula Rasa Breach
4 2 - 12 4 2020

obrázek webu

Projekt Tabula Rasa Breach má ve své podstatě hlubokou historii. Před několika lety se měla uskutečnit společná výstava Petra Duba a Josefa Mladějovského v Brně. Výstava se neuskutečnila, avšak dlouhodobý profesní vztah obou autorů se po odmlce připomněl právě na výstavě v Telegraph Gallery.
Byla to jejich potřeba zareagovat na jednu ze zásadních otázek filozofie, která byla vztažena na problematiku minulosti, současnosti a v podstatě také budoucnosti umění. Nosným elementem výstavy je sloup. Zásadní bod lidské (architektonické) zkušenosti a jasný funkční prvek, který se však v čase stává svébytným artefaktem.
V pracích obou autorů se sloup stává nositelem vizuální informace, dekóru, nejasného jazyka, nebo se dokonce mění v nejasnou hmotu skrytou pod klíčovací modrou barvu, která je známá z filmového průmyslu v oblasti trikových scén.
Výstava chce ukázat určitou interpretační neoddělitelnost minulosti od současnosti s vědomím, že tomu patrně nebude v budoucnosti jinak. Pomyslná Tabula Rasa malby je předmětem neukončené debaty a polemiky. Takové, na kterou oba autoři reagují malbou sahající daleko za zažité formáty. Nikde není dáno, kdo z obou autorů je konkrétním tvůrcem. Zásadní je kolektivní energie, která má za cíl se prolnout, doplnit a vytvořit podmínky pro dialog a průsečíky, jež podněcují k otázkám. Současne máte možnost soutěžit o jedno z děl z výstavy, více info ZDE.