Zaškrtnutím souhlasu na předchozí stránce udělujete Telegraph Hub

s.r.o. se sídlem Jungmannova 802/3, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ:

08326631 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019

Sb. o zpracování osobních údajů a doprovodnéhho zákona č.

111/2019 Sb.., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o

ochraně osobních údajů“), zpracovával tyto mé osobní údaje:

 

a)       e-mail

 

b)      jméno a příjmení

 

c)       adresa

 

d)      telefonní číslo

 

Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávny za účelem

zasílání:

 

a)       newsletteru společnosti Telegraph Hub s.r.o.,

 

b)      dalších personalizovaných e-mailových sdělení, tj. mně

adresovaných nabídek na účast při plánovaných či

probíhajících akcích a taktéž obchodních nabídek vztahujících

se k činnosti Telegraph Hub s.r.o.

 

Dále zaškrtnutím souhlasu dáváte Správci souhlas, aby Vámi

zadané osobní údaje zpracovával po dobu 2 let od udělení souhlasu

a prohlašujete, že údaje, které jste předal(a) jsou pravdivé,

přesné a byly poskytnuty dobrovolně.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákonů č. 110/2019 Sb. a

111/2019 Sb. máte právo:

 

a)       vzít souhlas kdykoliv zpět,

 

b)      požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje

zpracováváme,

 

c)       požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních

údajů,

 

d)      vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat

aktualizovat nebo opravit,

 

e)      požadovat po nás výmaz svých osobních údajů,

 

f)        v případě pochybností o dodržování povinností

souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás

nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Všechna tato práva můžete uplatnit zasláním e-mailové zprávy na

adresu info@telegraph.cz

 

Jungmannova 3, Olomouc

t +420 724 854 774 (724 TLG RPH)

 

info@telegraph.cz

sledujte nás facebook instagram