Rezidenční ateliér

Telegraph Gallery je také poskytovatelem rezidenčních pobytů. V prostorách budovy Telegraph je situován byt rezidenčního umělce (30 m²), sklad výtvarného materiálu a ateliéru hostujícího umělce (50 m²). Rezidenční pobyty jsou vypisovány na dobu trvání od 4 do 12 týdnů. Nejsou omezeny médiem daného umělce. Přihlášky na další kalendářní (rezidenční) rok přijímá Telegraph Gallery vždy od září do prosince. Rezident má hrazeny ze strany Telegraph Gallery tyto náklady:

  • Výlohy na dopravu autora do místa rezidence do 150 euro.
  • Náklady na materiál potřebný k rezidenci do maximální výše 1000 euro.
  • Diety ve výši 15 euro/den
  • Zpětný transport děl zpět do místa bydliště/ateliéru autora do výše 700 euro.
  • Ubytování a ateliér zdarma

Telegraph Gallery si vyhrazuje právo ponechání jednoho uměleckého díla vytvořeného během rezidence.