T  L  GR  PH G  LL  R

Současné umění má konečně v Olomouci své místo. Telegraph Gallery dává prostor pro tvorbu i exhibici. Nejsou tu hranice pro formu vyjádření, svoboda pro všechny. CONTEMPORARY ART


Telegraph gallery

Motivací k založení Telegraph Gallery bylo vytvořit místo, které dá prostor současným umělcům. K tvorbě i prezentaci. Bude podporovat začínající a ukáže ty zkušené. Primární orientací galerie je české i zahraniční současné umění, zejména jeho poslední tři dekády. Zaměření zejména na autenticitu a vysokou kvalitu zpracovaného tématu.
Hlavní lodí Telegraph Gallery je výstavní prostor o rozloze cca 350 metrů čtverečných. Rozkládá se v celém přízemí Telegraphu a je tak pro všechny komfortně přístupný. Výstavní výška přes 4 metry umožňuje instalaci všech druhů děl. Rozměrná okna pouští do galerie tolik denního světla, jak jen to je možné. Vše se zde soustředí na umění.
Výstavy budou probíhat ve dvouměsíčních cyklech, vždy pod vedením renomovaného kurátora. Pravidelně jednou ročně se pak v programu galerie objeví také Signál - výstava děl ze sbírky Roberta Runtáka, mecenáše umění a zakladatele Telegraph Gallery.
Ke galerii přísluší i další prostory, nacházející se v Telegraphu. Budova nabídne rezidenční pobyty pro umělce. Rezidenční pobyty jsou již desítky let zásadním pilířem většiny významných institucí v kulturně vyspělém světě a my si myslíme, že právě Olomouc si svým významem a atraktivitou podobný „luxus“ může směle dovolit. Umělec bude mít k dispozici byt přímo v Telegraphu a vybavený atelier pro svou tvorbu. Telegraph Gallery hradí ubytování, materiál, převoz děl a diety. Rezidenční pobyty budou probíhat v délce od 4 do 12 týdnů. Předpokládané spuštění: jaro 2020.
Umění bude z Telegraph Gallery prostupovat však i dále. Umělecký prostor bude poskytovat Telegraph Cafe, Telegraph Lounge, webové stránky Telegraphu, profily na sociálních sítích, projekční plochy uvnitř i vně budovy, pronajaté nosiče ve veřejném prostoru a další. V rámci obecného programu Telegraphu budou probíhat workshopy, školení, umělecké kurzy a další aktivity, které budou zastřešovány galerií Telegraph Gallery.

otevřeno út–ne 10:00–18:00
hlavní kurátor galerie Jan Kudrna