SIGNÁL I Výstava ze sbírky Roberta Runtáka
14 7 — 4 10 2020

obrázek webu

Touto výstavu odstartuje pravidelný seriál letních projektů, které budou vždy vycházet se sbírky Roberta Runtáka. Půjde vždy o koncept založený na spolupráci s externím kurátorem, který bude mít k dispozici kompletní sbírku a prostor Telegraph Gallery. Omezený výstavní prostor a rozsah samotné sbírky tak definuje celou řadu pozoruhodných kombinací, na které bude možné se těšit. Kurátorem první výstavy SIGNÁL I, bude Martin Drábek.