Ivan Pinkava
21 4 — 5 7 2020

obrázek webu

Přední fotograf, jehož význam daleko převyšuje domácí hranice. Pinkava postupuje ve své tvorbě podobně jako malíř. Kompozici vnímá nesmírně citlivě. Pracuje s prolínáním vrstev. Obsahem svých fotografií často reaguje na stěžejní témata lidských dějin a situací. Ve svých dílech dokáže diváka zneklidnit citlivým narušením zavedených zvyklostí. Kurátorem tohoto projektu je Jan Dotřel.